ภาพบรรยากาศการแนะนำตัวพนักงานใหม่ของบริษัทฯ ในงานประกาศวิสัยทัศน์

.       ภาพบรรยากาศการแนะนำตัวพนักงานใหม่ของบริษัทฯ ในงานประกาศวิสัยทัศน์

หลังจากคณะผู้บริหารกล่าววิสัยทัศน์องกรณ์เสร็จแล้ว ช่วงท้ายการประชุมมีกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสนุกสนานและอบอุ่น