รับสมัครงาน

บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่เปิดดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับด้านสื่อสารโทรคมนาคม และระบบรักษาความปลอดภัยมากกว่า 25 ปีมีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังต่อไปนี้

1. ช่างเทคนิค 2 อัตรา

รายละเอียดของงาน
ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบรักษาความปลอดภัย

คุุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส. สาขาโทรคมนาคมหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบรักษาความปลอดภัย
- สามารถทำงานต่างจังหวัดและนอกพื้นที่ได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ถ้าสามารถขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฎิบัติงาน
มีนบุรี กรุงเทพฯ

2. ช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร 1 อัตรา  - เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
รายละเอียดของงาน
ซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร , กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์สื่อสาร

คุุณสมบัติ
- วุฒิ ปวช, ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์ในการซ่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฎิบัติงาน
มีนบุรี กรุงเทพฯวิธีการสมัคร
- สมัครทาง Email: paranee@intelligent.co.th
- สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน

บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
30/7 ถ.ประชาร่วมใจ มีนบุรี กรุงเทพ 10510
โทร.02-184-7151 แฟกซ์. 02-184-7150