เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม และระบบรักษาความปลอดภัยมากกว่า 25 ปี เป็นบริษัทที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

พัฒนาและแปลงทรัพยากรณ์ขององค์กร เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีสำหรับลูกค้าด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน

สินค้าและบริการ
ระบบวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม (Professional Telecommunication Engineering)
ในปัจจุบันการสื่อสารแบบไร้สายได้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น พร้อมนำเสนอการสื่อสารแบบดิจิตอลสมัยใหม่ให้กับลูกค้า ด้วยระบบ Internet Protocol หรือ IP ทำให้สามารถเชื่อมต่อ และสื่อสารระยะทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรวมอุปกรณ์ต่างๆ และการสื่อสารหลากชนิดเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสารประเภทต่างๆ หรือแม้กระทั่ง Smart Phone โดยสามารถทำการเชื่อมต่อ ติดตาม และตรวจสอบได้เป็นรายสถานีหรืออุปกรณ์ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า การสื่อสารจะครอบคลุมและทั่วถึง เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือที่เรียกว่า Unified Communication

ระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย (Physical Security Information Management & Analytical System)
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จึงมีความตั้งใจที่จะนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุดมาปรับใช้ โดยการบูรณาการ (Integrate) ข้อมูลจากอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยทุกชนิดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว หรือ Unified Security ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันการบุกรุก ระบบเตือนภัย ฯลฯ ผ่านขั้นตอนการรวบรวม วิเคราะห์ พิสูจน์ และรายงานผล เพื่อทำการควบคุม และสั่งการเจ้าหน้าที่ผ่านระบบการสื่อสารไร้สาย หรือ Unified Communication เปรียบเสมือนผู้เฝ้าระวังแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไม่หยุดพัก ทุกที่ทุกเวลา

ระบบตู้โทรศัพท์สาขา ระบบคอลเซ็นเตอร์ ระบบกระจายเสียง และอุปกรณ์ทางเสียงอื่นๆ (IPBX, Call Center, Public Announcement & Audio Equipment)
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น มีความมุ่งหมายที่จะทำให้ลูกค้าสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล จึงพร้อมให้บริการระบบตู้โทรศัพท์สาขา ระบบคอลเซ็นเตอร์ ระบบกระจายเสียงประกาศสาธารณะ และอุปกรณ์ทางเสียงอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายภารกิจ หรือเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างทั่วถึง

การสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สาย (Wireless Broadband Solutions)
ในปัจจุบันความต้องการการเชื่อมโยงโครงข่ายไร้สายที่มีความเร็วสูง มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพนั้นมีมากขึ้น และเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จึงได้นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัย จากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ มาผสานกับความต้องการเฉพาะรายของลูกค้า เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย